• ul. Bielska 26, 43-384 Jaworze
 • biuro@twojdomdocieplenia.com
 • +48 663 491 118

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE :
Łatwo obrabialny, elastyczny

 • Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne
 • Zmywalny, hydrofobowy
 • Posiada zdolności dyfuzyjne
 • Zabezpieczony przed porastaniem algami
 • Dobra przepuszczalność pary wodnej
 • Bogata paleta barw
 • Trwałość koloru
 • Stosowany jako zewnętrzna warstwa ozdobna i ochronna, oraz jako wyprawa dekoracyjna wew. i zew. elementów budowli
 • Łatwe i wygodne zastosowanie


Tynk dostępny w strukturach : baranek, kornik
Grubość ziarna :
baranek - 1,0mm (średnie zużycie 1,9 kg/m2),
1,5mm (średnie zużycie 2,4 kg/m2),
2,0mm (średnie zużycie 3,1 kg/m2),
2,5mm (średnie zużycie 3,7 kg/m2),
kornik - 2,0mm (średnie zużycie 3,0 kg/m2)
2,5mm (średnie zużycie 3,7 kg/m2),
SPOSÓB UŻYCIA :

 • Tynk może być stosowany na każdym czystym, suchym i mocnym podłożu
  Nierówności i ubytki należy uzupełnić, w przypadku nowych tynków należy zachować 4 – tygodniowy okres sezonowania. Powierzchnie należy zagruntować na około 12 – 24 godzin przed nakładaniem tynku (w zależności od warunków atmosferycznych). Grunt powinien być kolorystycznie dobrany do barwy tynku.
 • Nakładanie tynku
  Tynk przed nałożeniem należy przemieszać. Tynk nanosić w równomiernej warstwie na grubość ziarna za pomocą nierdzewnej pacy. Tynk należy zacierać przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Faktura tynku jest zależna od ruchów ręki. W celu uniknięcia łączeń tynku niezbędne jest wykonanie całej powierzchni ściany w jednym cyklu roboczym.
 • Niezbędne warunki atmosferyczne przy nakładaniu tynku :
  Nie nakładać w temperaturze niższej niż +5oC, przy bezpośrednim nasłonecznieniu oraz przy silnym wietrze. Wysychanie wyprawy tynkarskiej wynosi 5 – 7 godzin (w zależności od warunków atmosferycznych). Do momentu wyschnięcia chronić przed deszczem.
 • Użyte do tynkowania narzędzia należy natychmiast po zakończeniu umyć wodą.
  Opakowanie 12,5 lub 25 kg . Magazynowanie 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym, oryginalnym pojemniku, w chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem.


DORADZTWO TECHNICZNE : 663 491 118

 

 

Dodatkowe pliki:

Pliki do pobrania:

- POBIERZ WZORY

TYNK BARANEK SILIKON
do wnętrz i na zewnątrz


Tynk ozdobny, wykonany na bazie żywicy silikonowej jako środka wiążącego. Dodatek wyselekcjonowanego kruszywa tworzy charakterystyczną strukturę drobno lub gruboziarnistego grysu.


WŁAŚCIWOŚĆ

 • wodoodporny
 • mrozoodporny
 • wysoka przepuszczalność pary wodnej
 • odporny na uszkodzenia
 • odporny na warunki atmosferyczne
 • redukuje osadzanie się zanieczyszczeń
 • bardzo niska nasiąkliwość powierzchniowa
 • zmywalny aparatami typu „KARCHER”
 • produkowana w kolorze białym i wg. wzornika TERMO BRAVO oraz na specjalne życzenie klienta.


ZASTOSOWANIE
Do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynku praktycznie na każdy rodzaj podłoża.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być nośne, suche, nie zakurzone. Należy usunąć tapety i odstające słabe warstwy. Do reperacji podłoża używać materiałów nie zawierających wapna. Powierzchnie brudne i tłuste oraz słabe farby emulsyjne
(kredowe, wapienne), zmyć wodą z amoniakiem (3%r-r) a następnie czystą wodą. Zakleić lub zakryć powierzchnie, które nie będą pokrywane. Przygotowane podłoże pokryć GRUNTEM POD TYNKI SILIKONOWE TERMO BRAVO, zalecany grunt w kolorze zbieżnym z kolorem tynku

WYKONANIE
Tynk nanieść równomiernie nierdzewną pacą metalową, wyrównać i wydobyć odpowiednią strukturę przy pomocy pacy plastikowej.

UWAGA
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min.+50C. Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp.+200C i wilgotności względnej powietrza 65%. W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie. Prace wykonywać techniką „mokre na mokre”. Poszczególne ściany, elementy podłoża pokrywać podczas jednej operacji. Unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca.

ZALECENIA
Oprócz podanych powyżej skróconych informacji dotyczących sposobu użycia materiału, prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami . Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału,
jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane.
W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby zastosowania lub zasięgnąć porady producenta.
 

PRZECHOWYWANIE
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres składowania wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.


POSTAĆ
Tynk produkowany jest w kolorze białym, w kolorach wzornika TERMO BRAVO oraz kolorach na zamówienie. Ma konsystencję pasty. Konfekcjonowany w opakowaniach 25kg, możliwość konfekcjonowania w większych opakowaniach.

EKOLOGIA
Odporność na porost alg i porostów, duża odporność na brudzenie, nie rozprzestrzenia ognia

NARZĘDZIA
Paca ze stali nierdzewnej, paca plastikowa. Po pracy narzędzia umyć w ciepłej wodzie

Powyższe dane opierają się na bieżącym stanie wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów. Dane zawarte w niniejszej informacji nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

 

 

Dodatkowe pliki:

Pliki do pobrania:

- POBIERZ WZORY

 

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE :

 • łatwo obrabialny,
 • odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne,
 • zmywalny,
 • znacznie spowolniony proces zabrudzania,
 • wysoka paroprzepuszczalność,
 • hydrofobowy.
 • Stosowany jako zewnętrzna warstwa ozdobna i ochronna w systemie ocieplania budynków oraz jako wyprawa dekoracyjna wewnętrznych i zewnętrznych elementów budowli.


NAKŁADANIE

Tynk może być stosowany na każdym czystym, suchym i mocnym podłożu. Przygotowaną powierzchnię należy zagruntować preparatem BRAVO – GRUNT S w kolorze tynku. Masę tynkarską bezpośrednio przed użyciem należy przemieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Tynk nanieść po wyschnięciu środka gruntującego w równomiernej warstwie. Ułożoną warstwę należy starannie wygładzić. Stosować narzędzia ze stali nierdzewnej lub plastiku. Faktura tynku jest zależna od ruchów ręki przy zacieraniu masy. Czas wiązania masy tynkarskiej wynosi około 12 godzin. Niesprzyjające warunki atmosferyczne mogą wydłużyć lub skrócić wiązanie tynku Użyte do tynkowania narzędzia należy natychmiast po zakończeniu prac umyć wodą przed wiązaniem resztek zaprawy.

Wykonaną warstwę tynku należy chronić przed deszczem i mrozem oraz przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Ściany należy wyprawić w całości i bez przerw w temperaturze od 5 – 25 0 C.

Tynk należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach o temperaturze od 5 – 25 0 C.

Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty wyprodukowania.

ŻUŻYCIE : 1 mm – 1,8 kg/m2 ; 1,5 mm – 2,4 kg/m2 ;
2 mm – 3,1 kg/m2 ; 2,5 mm – 3,7 kg/m

 

Dodatkowe pliki:

Pliki do pobrania:

- POBIERZ WZORY

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE :

 • Tynk łatwo obrabialny, elastyczny
 • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
 • Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne
 • Zmywalny, niska podatność na zabrudzenia Stosowany wew. i na zew. budynków jako wyprawa ochronna i dekoracyjna
 • Bogata kolorystyka


GRUBOŚĆ ZIARNA :

 • 1,5mm zużycie 3,6-4,1 kg/m2


SPOSÓB UŻYCIA :

 • Tynk może być stosowany na każdym suchym, mocnym podłożu. Nierówności i ubytki należy uzupełnić, w przypadku nowych tynków należy zachować 4-tygodniopwy Okres sezonowania. Powierzchnie należy zagruntować na około 12 - 24 godzin przed nakładaniem tynku (w zależności od warunków atmosferycznych).
 • Nakładanie tynku
 • Podłoże należy zagruntować gruntem pod tynk mozaikowy BRAVO GRUNT AKRYLOWY Tynk nanieść po wyschnięciu środka gruntującego w równomiernej warstwie. Dopuszcza się niewielki dodatek wody. Tynk nakładać pacą stalową. Ścianę należy wyprawić w całości i bez przerw w temperaturze od +5 do +25oC. Wysychanie około 24 godzin przy temperaturze +20oC, w tym czasie należy chronić tynk przed deszczem i mrozem. Przed rozpoczęciem prac tynk należy dokładnie wymieszać.
 • Narzędzia bezpośrednio po użyciu umyć wodą.


Opakowanie 15 lub 25 kg. magazynowanie 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym, oryginalnym pojemniku, w chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem.

DORADZTWO TECHNICZNE : 663 491 118

 

Dodatkowe pliki:

 

Pobierz wzory:

- POBIERZ WZORY

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE :

 • Tynk łatwo obrabialny, elastyczny
 • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
 • Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne
 • Zmywalny, niska podatność na zabrudzenia Stosowany wew. i na zew. budynków jako wyprawa ochronna i dekoracyjna
 • Bogata kolorystyka

GRUBOŚĆ ZIARNA :

 • 1,2mm zużycie 3,2-3,5 kg/m2
 • 1,8mm zużycie 4,8-5,2 kg/m2

SPOSÓB UŻYCIA :

 • Tynk może być stosowany na każdym suchym, mocnym podłożu. Nierówności i ubytki należy uzupełnić, w przypadku nowych tynków należy zachować 4-tygodniopwy Okres sezonowania. Powierzchnie należy zagruntować na około 12 - 24 godzin przed nakładaniem tynku (w zależności od warunków atmosferycznych).
 • Nakładanie tynku
 • Podłoże należy zagruntować gruntem pod tynk mozaikowy BRAVO GRUNT Mozaikowy Tynk nanieść po wyschnięciu środka gruntującego w równomiernej warstwie. Dopuszcza się niewielki dodatek wody. Tynk nakładać pacą stalową. Ścianę należy wyprawić w całości i bez przerw w temperaturze od +5 do +25oC. Wysychanie około 24 godzin przy temperaturze +20oC, w tym czasie należy chronić tynk przed deszczem i mrozem. Przed rozpoczęciem prac tynk należy dokładnie wymieszać.
 • Narzędzia bezpośrednio po użyciu umyć wodą.

Opakowanie 15 lub 25 kg. magazynowanie 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym, oryginalnym pojemniku, w chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem.

Oferta do uzupełnienia.

© Copyright 2018. All Rights Reserved. Projekt i wykonanie Lambert Design.